คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน 2567

ปีงบประมาณ 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 17 เมษายน 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 มกราคม 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

คำสั่งกองแผนงาน 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2566 (17-09-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566 (17-08-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 (18-07-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2566 (19-06-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (18-05-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 18 เมษายน 2566 (18-04-2566) รอบ 5 เดือนหลัง
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566 (17-03-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (17-02-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 16 มกราคม 2566 (18-01-2566)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 (20-12-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (15-11-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 (20-10-2565)

คำสั่งกองแผนงาน 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 4 รายการ
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมกราคม 2565
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 กันยายน 2565 (30-09-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 (18-08-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 (20-07-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2565 (17-06-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (17-05-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เมษายน 2565 (27-07-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 (17-03-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 (18-02-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 (17-01-2565)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564 (18-12-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (18-11-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 (19-10-2564)

คำสั่งกองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนสิงหาคม 2564 (18-08-2564)
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม 2564 (20-07-2564)
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมิถุนายน 2564 (17-06-2564)
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 (19-05-2564)
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน 2564 (20/04/2564)
รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนมีนาคม 2564 (19-03-2564).

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนกันยายน 2564 (17-09-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 16 เดือนสิงหาคม 2564 (18-08-2564)
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 5 เดือนหลัง มีค-กค 64) (02-08-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม 2564 (20-07-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนมิถุนายน 2564 (16-06-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม 2564 (19-05-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 16 เดือนเมษายน 2564 (19-04-2564)
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนมีนาคม 2564 (17-03-2564)

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (16-02-2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนมกราคม 2564 (18-01-2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนธันวาคม 2563 (19-12-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เดือนพฤศจิกายน 2563 (19-11-2563)
ขนาดไฟล์ 0.86 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (16-02-2564).pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนมกราคม 2564 (18-01-2564).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 15 เดือนธันวาคม 2563 (18-12-2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.61 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน 2563 (18-11-2563)
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองแผนงาน

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย