คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือ / แนวทาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน...ต่อคณะรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ 2564
แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผน 3.pdf
ขนาดไฟล์ 14.89 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ 2561
06-แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.57 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ 2561
05-แนวทางการจัดทำแผน 62.pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการเสนอแผนสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

ปีงบประมาณ 2561
04-s_rss_160161.rar
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)

ปีงบประมาณ 2561
03-s_201060.pdf
ขนาดไฟล์ 1.90 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการจัดแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 2560
02-s_110960.rar
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) คู่มือแนวปฏิบัติและมาตรฐานบริการสร้างเสริมุขภาพและป้องกันโรค พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2559
01-161159.rar
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย