คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | คู่มือ / แนวทาง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มแผนความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ประจำปี2567 (เผยแพร่).pdf
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มคู่มือความเสี่ยงยุทธศาสตร์กรมอนามัย 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจในระดับพื้นที่

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจในระดับพื้นที่
ขนาดไฟล์ 12.86 MB
ดาวน์โหลด 1475 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มแผนความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ปี 2566
ขนาดไฟล์ 2.09 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เล่มคู่มือการบริหารความเสี่ยงยุทธศาสตร์ .pdf
ขนาดไฟล์ 1.20 MB
ดาวน์โหลด 833 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผน13 ฉบับจริง ประกาศในราชกิจจาแล้ว .pdf
ขนาดไฟล์ 5.27 MB
ดาวน์โหลด 278 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ขนาดไฟล์ 43.96 MB
ดาวน์โหลด 740 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ร่าง-แผนพัฒนา-ศก.-และสังคมแห่งชาติ-ฉ.13-1.pdf
ขนาดไฟล์ 27.57 MB
ดาวน์โหลด 226 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อน.pdf
ขนาดไฟล์ 21.98 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการสำคัญปี 2567 (ประชุม 20 เม.ย. 65)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
4. Final-Value-Chain-Thailand-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 7.98 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. คู่มือการจัดทำโครงการสำคัญ.pdf
ขนาดไฟล์ 21.98 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ปี 64.pdf
ขนาดไฟล์ 302.12 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่ สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” ใช้สำหรับการประชุมรับฟังความเห็น (ตุลาคม 2564)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
plan13.pdf
ขนาดไฟล์ 5.73 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ ปี 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ_071064.pdf
ขนาดไฟล์ 19.72 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย