คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลระบบงานเฝ้าระวังฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารการรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ (กพว.)

Template รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Template

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คกก_กพว._ เฝ้าระวัง ปี 66.PDF
ขนาดไฟล์ 7.99 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 (เดือนมกราคม 2566)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบการความถี่ทุกเดือนและ 3 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเฝ้ารอบปี66_180166.pptx
ขนาดไฟล์ 6.97 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หนังสือเชิญ 1973.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะเฝ้าระวัง 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.34 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการจัดทำ factsheet 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการจัดทำ Annual Report เฝ้าระวังฯ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template 65 word-pdf_Final.rar
ขนาดไฟล์ 791.43 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มรายงานประจำปีการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2564
สารการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี 2564

การรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อเตรียมนำเสนอ) การประชุม กพว. ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
หนังสือราชการ 1938.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเฝ้ารอบปี65_210965.pptx
ขนาดไฟล์ 7.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลการเฝ้าฯ65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลการเฝ้า65.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มรายละเอียดรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2565

การรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผลการดำเนินงานความถี่รอบ 1 เดือน การประชุม กพว. ครั้งที่ 6/2565)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเฝ้ารอบ1เดือน65_150865.pptx
ขนาดไฟล์ 6.18 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปรายการข้อมูลการเฝ้าระวัง2565_ความถี่1เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำ “สารการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2564

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
Draft_Annual Surveillance 64_200565.pdf
ขนาดไฟล์ 6.81 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะเฝ้าระวัง 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.34 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการจัดทำ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02_ประชุมอนุเฝ้า ครั้งที่ 2-65_301164.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03_รายการเพื่อคัดเลือกข้อมูลเฝ้าระวังฯ ปี64_FactSheet_241164.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผลการดำเนินงานความถี่รอบ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1-Templateรายงานข้อมูลรอบ6เดือน65.pptx
ขนาดไฟล์ 7.38 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1-Templateรายงานข้อมูลรอบ6เดือน65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลเฝ้าระวังรอบ1-3-6เดือน65.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2565_290365.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์มีปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดทำรายละเอียดรายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2565
ขนาดไฟล์ 10.34 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template Surveillance 65_Form.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01-หนังสือเชิญ 2191.pdf
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02_วาระประชุมอนุเฝ้าระวัง ครั้งที่ 2_301164.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03_ใบงานข้อมูลอนุเฝ้าระวัง65.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04-คำสั่งเฝ้า64_ปรับปรุง080264.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญ 1985.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01-ใบงานแม่และเด็ก_สส 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02-ใบงานวัยเรียน สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03-ใบงาน_สพด 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04-ใบงาน_สอส 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05-ใบงาน_สทต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 192 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06-ใบงาน_สอพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07-ใบงาน_สภ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
08-ใบงาน_กกส 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
09-ตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ปี 65 คลัสเตอร์ อวล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 1196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดใบงาน