คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลระบบงานเฝ้าระวังฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดทำ “สารการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2564

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
คำสั่งคณะเฝ้าระวัง 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.34 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการจัดทำ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02_ประชุมอนุเฝ้า ครั้งที่ 2-65_301164.pdf
ขนาดไฟล์ 0.78 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03_รายการเพื่อคัดเลือกข้อมูลเฝ้าระวังฯ ปี64_FactSheet_241164.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Draft_Annual Surveillance 64_060565.pdf
ขนาดไฟล์ 7.15 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารการรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ (กพว.)

การรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ผลการดำเนินงานความถี่รอบ 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือน)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1-Templateรายงานข้อมูลรอบ6เดือน65.pptx
ขนาดไฟล์ 7.38 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1-Templateรายงานข้อมูลรอบ6เดือน65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลเฝ้าระวังรอบ1-3-6เดือน65.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2565_290365.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ไฟล์มีปัญหา
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

จัดทำรายละเอียดรายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2565
ขนาดไฟล์ 10.34 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2565
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template Surveillance 65_Form.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2565
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01-หนังสือเชิญ 2191.pdf
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02_วาระประชุมอนุเฝ้าระวัง ครั้งที่ 2_301164.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03_ใบงานข้อมูลอนุเฝ้าระวัง65.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04-คำสั่งเฝ้า64_ปรับปรุง080264.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือเชิญ 1985.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
01-ใบงานแม่และเด็ก_สส 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02-ใบงานวัยเรียน สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
03-ใบงาน_สพด 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
04-ใบงาน_สอส 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
05-ใบงาน_สทต.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
06-ใบงาน_สอพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
07-ใบงาน_สภ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
08-ใบงาน_กกส 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
09-ตัวชี้วัดเฝ้าระวังฯ ปี 65 คลัสเตอร์ อวล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 557 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดใบงาน

การรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1-Templateรายงานข้อมูลรอบปี2564.pptx
ขนาดไฟล์ 7.06 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2-รายการข้อมูลเฝ้าระวัง_160264.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3-ตัวอย่างรายงานข้อมูลรอบ9เดือน 170864.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4-ตัวอย่างรายงานข้อมูลรอบ 6 เดือน 150664.pdf
ขนาดไฟล์ 6.78 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความถี่รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563- มิถุนายน 2564)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายละเอียดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความถี่รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
01-รายงานข้อมูลเฝ้าระวังฯ รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02-สรุปตัวชี้วัด_160264
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TEMPLATE การส่งข้อมูลสื่อสารประเด็นงานเฝ้าระวังฯ จากหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.2 template information 64.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารแนบประกอบการทำรายงานข้อมูลสถานการณ์เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.3 data surveillance 3-64.rar
ขนาดไฟล์ 22.64 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การยืนยันตัวชี้วัดในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Surveillance_confirm62
ขนาดไฟล์ 9.71 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย