คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลระบบงานเฝ้าระวังฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
1-Templateรายงานข้อมูลรอบปี2564.pptx
ขนาดไฟล์ 7.06 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2-รายการข้อมูลเฝ้าระวัง_160264.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3-ตัวอย่างรายงานข้อมูลรอบ9เดือน 170864.pdf
ขนาดไฟล์ 2.51 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4-ตัวอย่างรายงานข้อมูลรอบ 6 เดือน 150664.pdf
ขนาดไฟล์ 6.78 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความถี่รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2563- มิถุนายน 2564)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายละเอียดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ความถี่รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
01-รายงานข้อมูลเฝ้าระวังฯ รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
02-สรุปตัวชี้วัด_160264
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

TEMPLATE การส่งข้อมูลสื่อสารประเด็นงานเฝ้าระวังฯ จากหน่วยงาน

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.2 template information 64.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารแนบประกอบการทำรายงานข้อมูลสถานการณ์เฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.3 data surveillance 3-64.rar
ขนาดไฟล์ 22.64 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การยืนยันตัวชี้วัดในระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Surveillance_confirm62
ขนาดไฟล์ 9.71 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัยกับการเฝ้าระวัง โดย นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระบาดวิทยา EPIDEMIOLOGY
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปี 2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Form_surveillance template_61
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบสำรวจระบบรายงานเฝ้าระวังและทะเบียนโรค

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
form_070360.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) และกระบวนงาน (Work Flow) การดำเนินงานระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังกรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
kiss_strategy.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบบันทึกรายละเอียดรายการข้อมูล (Template) เพื่อการเฝ้าระวัง

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
template_300959.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์ม ข้อมูลการเฝ้าระวังต่างๆ (สนย.)

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์ม ข้อมูลการเฝ้าระวังต่างๆ (สนย.).docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย