คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ข้อมูลระบบงานเฝ้าระวังฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย นำเสนอ (กพว)

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารการรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ (กพว.)

การจัดทำรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพื่อเตรียมนำเสนอ) การประชุม กพว. ครั้งที่ 2/2567 (เดือนมกราคม)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบฟอร์มรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวัง 2-67
ขนาดไฟล์ 8.66 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคกก_กพว._ เฝ้าระวัง ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลเฝ้าระวังฯ รอบความถี่ 1 เดือน และ 3 เดือน ปี 2567
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2567

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1-2567
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคกก_กพว._ เฝ้าระวัง ปี 67_181066 รอลงนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม สายส่งเสริมสุขภาพ_301066
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วาระการประชุม สายอนามัยสิ่งแวดล้อม_021166
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template-Surveillance-Form 2567.docx
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดทำรายงานประจำปีรายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
กรอบการจัดทำ Annual Report เฝ้าระวังฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือราชการ 1779.pdf
ขนาดไฟล์ 2.82 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มรายงานประจำปีการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2564-2565

การจัดทำรายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อเตรียมนำเสนอ) การประชุม กพว. ครั้งที่ 1/2567 (เดือนตุลาคม)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ปี66.pptx
ขนาดไฟล์ 10.99 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2566.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการอนุเฝ้าระวังฯ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 7.99 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อเตรียมนำเสนอ) การประชุม กพว. ครั้งที่ 6/2566 (เดือนสิงหาคม)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเฝ้ารอบปี66_030866.pptx
ขนาดไฟล์ 10.98 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 9 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย

การรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพื่อเตรียมนำเสนอ) การประชุม กพว. ครั้งที่ 4/2566 (เดือนพฤษภาคม)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเฝ้ารอบปี66_090566.pptx
ขนาดไฟล์ 7.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ความถี่การรายงาน ทุก 1 เดือน - 3 เดือน - 6 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Handbook Surveillance 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 9.64 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
AnnualReportSurveillance 65.pdf
ขนาดไฟล์ 27.75 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Template รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
Template

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คกก_กพว._ เฝ้าระวัง ปี 66.PDF
ขนาดไฟล์ 7.99 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2566 (เดือนมกราคม 2566)

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รอบการความถี่ทุกเดือนและ 3 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเฝ้ารอบปี66_180166.pptx
ขนาดไฟล์ 6.97 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
หนังสือเชิญ 1973.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะเฝ้าระวัง 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 10.34 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการจัดทำ factsheet 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรอบการจัดทำ Annual Report เฝ้าระวังฯ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Template 65 word-pdf_Final.rar
ขนาดไฟล์ 791.43 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มรายงานประจำปีการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2564
สารการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับปี 2564

การรายงานสถานการณ์รายการข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพื่อเตรียมนำเสนอ) การประชุม กพว. ครั้งที่ 1/2566 วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
หนังสือราชการ 1938.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มรายงานข้อมูลเฝ้ารอบปี65_210965.pptx
ขนาดไฟล์ 7.24 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลการเฝ้าฯ65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลการเฝ้า65.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เล่มรายละเอียดรายการข้อมูลการเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย พ.ศ. 2565