คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ฟอร์มรายงานติดตามผลการดำเนินงาน กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมกองแผนงาน / ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน

ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
รายงานประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564
ProgressReport 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ปีงบประมาณ 2565

ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนธันวาคม 2564
Self Assessment 11 ตัวชี้วัด กองแผนงาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ติดตามผลการดำเนินงานรายเดือน
ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
รวมแผนขับเคลื่อนและติดตาม 11 ตัวชี้วัด
แบบฟอร์มแผนขับเคลื่อน 5 เดือนแรก