คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการฯ ผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการฯ ผู้สูงอายุ กรมอนามัย

เอกสารประกอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เอกสารประกอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 2565 วุฒิสภา กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 2565 วุฒิสภา กรมอนามัย

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯ ต่อต้านทุจริต กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯ ผู้สูงอายุ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯ SEZ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯ สิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 197 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯท่องเที่ยว
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย