คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมอนามัย (คณะอนุกรรมาธิการ วุฒิสภา)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เอกสารชี้แจงงบประมาณปี 67 อนุ สว Final.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PPT ชี้แจงคณะอนุ สว ปี 67.pdf
ขนาดไฟล์ 3.74 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการชี้แจง (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์) คณะอนุกรรมาธิการ (ฝึกอบรม กรมอนามัย 2567)

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
4.เอกสารอนุฯฝึกอบรม 67 กรมอนามัย กท.สธ เล่ม final Update 16-2-67.pdf
ขนาดไฟล์ 1.43 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.เอกสารอนุฯฝึกอบรม 67 กรมอนามัย กท.สธ เล่ม final Update 16-2-67.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.77 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณปี 2567 (วุฒิสภา) กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
050267_เอกสารชี้แจงงบประมาณปี 2567 วุฒิสภา กรมอนามัย.xlsx
ขนาดไฟล์ 4.12 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
050267_กรมอนามัย_แบบฟอร์มเข้าอนุ เฉพาะแผนงานบูรฯ.xlsx
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 2567 สภาผู้แทนราษฎร

ปีงบประมาณ 2567
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
060267_กรมอนามัย กท.สธ. เอกสารชี้แจง กมธ. สส. ปี 67 (final).xlsx
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
060267_กรมอนามัย เอกสารชี้แจง กมธ. สส. ปี 67 (เพิ่มเติม).xls
ขนาดไฟล์ 2.15 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการฯ ผู้สูงอายุ กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 66 แผนงานบูรณาการฯ ผู้สูงอายุ กรมอนามัย

เอกสารประกอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา (แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เอกสารประกอบชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา (ร่าง) พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วุฒิสภา (แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล)

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 2565 วุฒิสภา กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 2565 วุฒิสภา กรมอนามัย

เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯ ต่อต้านทุจริต กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 176 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯ ผู้สูงอายุ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 355 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯ SEZ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯ สิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 466 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯท่องเที่ยว
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 282 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ ปี 63 แผนงานบูรณาการฯน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย