คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าการจัดทำNEHAP3

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายการแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 372 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Timeline การวางแผนยุทธศาสตร์ 59

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพความเชื่อมโยงแผนชาติสู่แผนกรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 973 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วาระการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2_8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับกรมอนามัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2_7.pptx
ขนาดไฟล์ 8.11 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติในการกำหนดเป้าประสงค์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2_6.pptx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย