คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประชุมบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2559

1_9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าการจัดทำNEHAP3

1_8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปรายการแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย

1_7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Timeline การวางแผนยุทธศาสตร์ 59

1_6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ร่างกรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี

1_5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพความเชื่อมโยงแผนชาติสู่แผนกรม

1_4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

1_3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

1_2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วาระการประชุมการบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2559

1_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมบริหารยุทธศาสตร์กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2559

2_8.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความเชื่อมโยงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับกรมอนามัย

2_7.pptx
ขนาดไฟล์ 8.11 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มิติในการกำหนดเป้าประสงค์

2_6.pptx
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย