คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หนังสือคำสั่ง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 864/2566 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่ง 864 2566 ลงวันที่ 24 ส ค 66 Cluster_สำเนาคู่ฉบับ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนสุขภาพด้วยระบบดิจิทัล (Digital Health Operating Center) 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
060666_คำสั่งศูนย์ดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.70 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 2566

คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
660116_คำสั่ง Cluster ปี 66

คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว887.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 284 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อน64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10-คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มที่ 1-5 กรมอนามัย_อธิบดีลงนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 236 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 879/2562 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
09-Cluster 1-9_2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.47 MB
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1040/2561 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
08-เลขที่คำสั่ง 1040-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคณะทำงาน CIPO

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
07-คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคณะทำงานCIPO (full).pdf
ขนาดไฟล์ 13.71 MB
ดาวน์โหลด 216 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อ CIPO กรมอนามัย ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
06-CIPOAnamai_100359 (เอกสารแนบ 4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 341/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารฯ

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
05-คำสั่งกรมกรมอนามัย_341 2559_คกก.ขับเคลื่อนการบริหารฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 318 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย