คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หนังสือคำสั่ง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 2566

คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปีงบประมาณ 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
660116_คำสั่ง Cluster ปี 66

คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ว887.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 172 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อน64.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย 2564

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10-คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ กลุ่มที่ 1-5 กรมอนามัย_อธิบดีลงนาม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 879/2562 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
09-Cluster 1-9_2563.pdf
ขนาดไฟล์ 6.47 MB
ดาวน์โหลด 153 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1040/2561 เรื่อง คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีทำงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
08-เลขที่คำสั่ง 1040-2561.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคณะทำงาน CIPO

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
07-คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขคณะทำงานCIPO (full).pdf
ขนาดไฟล์ 13.71 MB
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อ CIPO กรมอนามัย ตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
06-CIPOAnamai_100359 (เอกสารแนบ 4).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกรมอนามัย ที่ 341/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารฯ

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
05-คำสั่งกรมกรมอนามัย_341 2559_คกก.ขับเคลื่อนการบริหารฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายชื่อประธาน รองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ 6 กลุ่ม และสนับสนุนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
04-ChangeAnamai_310359 (เอกสารแนบ 5).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คำสั่งกองแผนงาน ที่ 3/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานขับเคลื่อนและบูรณาการฯ_(6+3+CIPO)

ปีงบประมาณ 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งกองแผนงาน_6_3_CIPO (เอกสารแนบ 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย