คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย 2563-2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปมติประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 1/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee1-63_Resolution (1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Health Literacy Plan 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 233 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee1-63_Cluster 5.pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster ผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee1-63_Cluster 4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยทำงาน

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee1-63_Cluster 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee1-63_Cluster 2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.66 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster สตรีและเด็กปฐมวัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee1-63_Cluster 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 10/2562

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee10-62_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 10/2562

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee10-62_Resolution.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee1-63_Agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 1/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee1-63_Data1.pdf
ขนาดไฟล์ 8.88 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee2-63_Data7.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย