คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย 2563-2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติการกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee2-63_Data6.pdf
ขนาดไฟล์ 1.12 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกลุ่มผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee2-63_Data5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยทำงาน

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee2-63_Data4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee2-63_Data3.pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติการกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee2-63_Data2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee1-63_Resolution.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Street Food

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Street food.pdf
ขนาดไฟล์ 2.37 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการเล่นเปลี่ยนโลก

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee3-63_Data4.1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โครงการวิวาห์สร้างชาติ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee3-63_Data4.1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.02 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การขับเคลื่อนเชิงบูรณาการ 4 กรมฯ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee3-63_Data3.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการประชุม EHA Forum 2019 : Green for All

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee3-63_Data3.1 (1).pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee2-63_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 1.58 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย