คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย 2563-2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 2/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee2-63_Resolution.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วาระการประชุม ครั้งที่ 3/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee3-63_Agenda.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 3/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee3-63_Data.pdf
ขนาดไฟล์ 9.63 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปโครงการของกรมอนามัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณและเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee4-63_Data5.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการดำเนินงาน Health Literacy ประจำปีงบประมาณ 2563 ใน ไตรมาส 1

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee3-63_Data3.1.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee4-63_Data3.1.5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee4-63_Data3.1.4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มวัยทำงาน

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee4-63_Data3.1.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.69 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee4-63_Data3.1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee4-63_Data3.1.1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee3-63_Report.pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 3/2563

ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee3-63_Resolution.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย