คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย 2563-2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

วาระการประชุม ครั้งที่ 9/2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_agenda-050862.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 9

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_Data1-050862.pdf
ขนาดไฟล์ 7.47 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_Data10-6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster ผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_Data10-5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยทำงาน

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_Data10-4.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยเรียนวัยรุ่น

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_Data10-3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster แม่และเด็ก

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_Data10-2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 9/2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_report9-120962.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

มติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก กรมอนามัย ครั้งที่ 9/2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_resolution9-120962.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วาระการประชุม ครั้งที่ 10/2562

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_agenda10-120962.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก.ครั้งที่ 10

ปีงบประมาณ 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Committee62_Data10-1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย