คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

ดีโอคลิป

กรมอนามัย อัพเดท รวบรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อประชาชน

18.02.2565
229
0
แชร์
Breakfast Meeting on Wednesday : BMW

VTR การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (Breakfast Meeting on Wednesday : BMW) ครั้งที่ 3/2565 วันนี้ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กรมอนามัย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมบูธของกรมอนามัย โดยนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย คณะผู้บริหารกรมฯ ให้การต้อนรับ จัดทำโดย กองแผนงาน กรมอนามัย #กองแผนงาน #กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี #กรมอนามัย #DOH ========================================= ติดตามสาระความรู้ทางแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการของกรม รวมถึงข้อมูลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมอนามัย ได้ที่ Facebook | https://www.facebook.com/PlanningDOH Website | https://planning.anamai.moph.go.th/ Anamai Data Center | https://dohdatacenter.anamai.moph.go.th/ Anamai Datacatalog | https://datacatalog.anamai.moph.go.th/

วิดิโอคลิปที่เกี่ยวข้อง