คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศกองแผนงานรับสมัครงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านสารบรรณและงานด้านธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ธันวาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 ระยะเวลา 10 เดือน ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาด้านสารบรรณ,ธุรการ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 กันยายน 2565 ระยะเวลา 8 เดือน

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักพัฒนาระบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.69 MB
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักพัฒนาระบบ (Programmer) จำนวน 2 อัตรา

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศรับสมัครนักพัฒนาระบบบ (Programmer).pdf
ขนาดไฟล์ 2.53 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านศูนย์ปฏิบัติการ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (ECO) กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างเหมาบริการ (กลุ่มนโยบายฯ).pdf
ขนาดไฟล์ 2.61 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย