คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การประชุมคณะกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ และการคลังและงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 3/2559

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_3-59_1.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่เป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2569

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_1-60_4.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_1-60_3.rar
ขนาดไฟล์ 14.86 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_2-60_2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 1/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_1-60_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรอบวงเงินเบื้องต้น (Pre-ceiling) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_2-60_4.rar
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่เป็นเลิศ พ.ศ. 2560-2569

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_2-60_3.3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าด้านกฎหมายในความรับผิดชอบของกรมอนามัย

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_2-60_3.2.pptx
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ความก้าวหน้าการดำเนินงานแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_2-60_3.1.rar
ขนาดไฟล์ 12.74 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ 2/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
icon3_2-60_1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_2-2560_result_310160.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบการประชุม ครั้งที่ 3/2560

ประจำปีงบ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
SM_3-2560_data_280260.rar
ขนาดไฟล์ 16.89 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย