คุณกำลังมองหาอะไร?

อกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

27.05.2559
19
0
แชร์
27
พ.ค.
2559

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามผลและปรับแผนการดำเนินงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน


 

File นำเสนอวันที่ 18 พ.ค. 2559
     ผลการดำเนินงานตามกลุ่มวัย
     1.กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
 
File นำเสนอวันที่ 19 พ.ค 2559
 
     ผลการประชุมกลุ่ม
     สรุปผลการนิเทศงานกรมรอบ 1
File นำเสนอวันที่ 18 พ.ค. 2559 ผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงานตามกลุ่มวัย 1.กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 2.กลุ่มวัยเรียน 3.กลุ่มวัยรุ่น 4.กลุ่มวัยทำงาน 5.กลุ่มวัยผู้สูงอายุ 6.กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม File นำเสนอวันที่ 19 พ.ค 2559 ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ ผลการประชุมกลุ่ม 1.กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 2.กลุ่มวัยเรียน 3.กลุ่มวัยรุ่น 4.กลุ่มวัยทำงาน 5.กลุ่มวัยผู้สูงอายุและผู้พิการ 6.กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 7.กลุ่มงานทันตกรรม สรุปผลการนิเทศงานกรมรอบ 1 1. ภาคเหนือ 2. ภาคกลาง 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ภาคใต้และกรุงเทพมหานคร

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน