คุณกำลังมองหาอะไร?

ไลด์ประกอบการประชุมการติดตามงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.08.2559
52
0
แชร์
19
สิงหาคม
2559

สไลด์ประกอบการประชุมการติดตามงานรอบ 12 เดือน กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2559

วันที่ 23 สิงหาคม 2559
 
สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 และแผนการดำเนินงานปี 2560 (กลุ่ม Cluster)
การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 และการกำกับติดตามประเมินผล
โดย รองอธิบดีกรมอนามัย (นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)
 
แนวทางการสนับสนุนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (3 กลุ่มสนับสนุน)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
การแปลงยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการประจำปี 2560
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะการประชุม
โดย ผู้บริหารกรมอนามัย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน