คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การอบรม เรื่อง การปฏิบัติตนของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และมาตรฐานการให้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ ในวันที่ 18 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.10.2562
187
0
แชร์
24
ตุลาคม
2562

การอบรม เรื่อง การปฏิบัติตนของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และมาตรฐานการให้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ ในวันที่ 18 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.

การอบรม เรื่อง การปฏิบัติตนของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ
ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562
และมาตรฐานการให้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ
ในวันที่ 18 ? 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย
และ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
การอบรม เรื่อง การปฏิบัติตนของหน่วยงานหรือองค์กรที่ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และมาตรฐานการให้บริการคลาวด์กลางภาครัฐ ในวันที่ 18 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมอนามัย และ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน