คุณกำลังมองหาอะไร?

ยิ

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.10.2562
422
0
แชร์
24
ตุลาคม
2562

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่

คณะเจ้าหน้าที่กองแผนงานมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข คณะเจ้าหน้าที่สำนักทันตสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดี และคณะเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เดินทางมาส่งและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นในครั้งนี้
 
น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562
 
นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ เลขานุการกรม คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม และนายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่
 
พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักโภชนาการ นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ น.ส.ละออ จันสุตะ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่
คณะเจ้าหน้าที่กองแผนงานมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับ ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่ ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 โดยมีผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข คณะเจ้าหน้าที่สำนักทันตสาธารณสุข ร่วมแสดงความยินดี และคณะเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ เดินทางมาส่งและให้กำลังใจอย่างอบอุ่นในครั้งนี้ น.ส.นัยนา ใช้เทียมวงศ์ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 นายวิโรจน์ วัชระเกียรติศักดิ์ เลขานุการกรม คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม และนายธวัชชัย บุญเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่ พญ.สายพิณ โชติวิเชียร ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักโภชนาการ นางนภพรรณ นันทพงษ์ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ น.ส.ละออ จันสุตะ ผู้อำนวยการ และคณะเจ้าหน้าที่กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ในโอกาสที่ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงานคนใหม่

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน