คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุม “เครือข่ายบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2567”

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.10.2566
115
0
แชร์
19
ตุลาคม
2566
??การประชุม “เครือข่ายบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ครั้งที่ 1/2567”
.
??? วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
.
ณ ห้องประชุมกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย
.
โดยมี ทันตแพทย์ดำรง ธำรงเลาหะพันธุ์ ผู้อำนวยการกองแผนงานเป็นประธานการประชุม
.
วัตถุประสงค์ในการประชุม
เพื่อสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบริหารยุทธศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทางระบบออนไลน์ จากกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจำนวน 110 คน
.
ประธานแจ้งถึงทิศทางกรมอนามัยภายใต้อธิบดีคนใหม่ พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ที่เน้นนโยบายกระทรวงฯ เรื่อง Healthy City Model การส่งเสริมการมีบุตร และ 4 นโยบายขับเคลื่อนกรมอนามัย คือ 1) Partnership 2) PP Excellence 3) Health Liter 4) Environmental Health
.
จากนั้นเป็นการนำเสนอ แนวทางการบริหารแผนฯ การจัดทำงบประมาณ ระบบข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานกรมอนามัย และการกำกับติดตามประเมินผลและนิเทศงาน จากผู้แทนกลุ่มงานกองแผนงาน
.
.
——————
?? ข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนการทำงานกรมอนามัย กดดูแบบเต็มๆ ที่ —> https://planning.anamai.moph.go.th/th

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

onepage 1 ปชบรย 18 ตค 66.pdf
ขนาดไฟล์ 219KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน