คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผล การดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
15-eva_data_090761.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานกรมอนามัย รอบ 6 เดือนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน 2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
14-eva_data_020461.rar
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
13-eva_230261.rar
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 2561

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
12-eva_040161-3.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
11-eva_071260.doc
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศ ปี 2560 – 2561 กระทรวงสาธารณสุข

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
10-eva_170860.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตาม Mini Cabinet

ปีงบประมาณ 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9-eva_Mini Cabinet 211160
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปราชการจังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8-eva_270960.rar
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6-eva_form 050960.doc
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5-eva_160860.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4-eva_040860.docx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มข้อมูลผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตรวจราชการรอบ 9 เดือน

ปีงบประมาณ 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3-eva_130760.rar
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย