คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แบบติดตามผลการดำเนินงานงบกลาง COVID-19 กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 3 ) โครงการยกระดับมาตรการการป้องกันโรคกลุ่มวัย และมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน จากการระบาดของ COVID-19

ปีงบประมาณ 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Edit04_แบบติดตามงบกลาง64 Covid19รอบ3_041064.1.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตามผลการดำเนินงานงบกลาง COVID-19 กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 2 )

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มสรุปบทเรียน COVID 19_หน่วยงานภูมิภาค

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มสรุปบทเรียน COVID 19_หน่วยงานภูมิภาค

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการฯ (EOC กรมอนามัย)

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
01-Eva-Form_EOC DoH.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตามผลการดำเนินงานงบกลาง COVID-19 กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบติดตามผลการดำเนินงานงบกลาง COVID-19