คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การกำกับติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลิงก์เชื่อมโยง 2 รายการ
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567
แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

ลิงก์เชื่อมโยง 9 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 17 เมษายน 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 มีนาคม 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 มกราคม 2567
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2566

รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานสรุปการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัด