คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รวมเล่มแผนกอง ปี 63.รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 4.33 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ปี 62.pdf
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2561 (งบดำเนินงาน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
actionplan_61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
actionplan_60.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
actionplan_59.rar
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Plan 2014-2017.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
plan55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย