คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2563

รวมเล่มแผนกอง ปี 63.รอบ 6 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 4.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2562

แผนปฏิบัติการกองแผนงาน ปี 62.pdf
ขนาดไฟล์ 3.55 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2561 (งบดำเนินงาน)

actionplan_61.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2560

actionplan_60.pdf
ขนาดไฟล์ 1.24 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการกองแผนงาน ปี 2559

actionplan_59.rar
ขนาดไฟล์ 2.30 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2557-2560

Plan 2014-2017.pdf
ขนาดไฟล์ 9.33 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2556-2559

56-59.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555-2558

plan55-58.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย