คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าอุปกรณ์วอร์รูม.pdf
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชุมทางไกล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบงานบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.56 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ระบบงานสารบรรณและ(Intranet).pdf
ขนาดไฟล์ 1.59 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
แผนโครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจของกรมอนามัย เดือนมิ.ย.65.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการประเมินความเสี่ยงป้องกันโรคโควิดฯ รองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด-19.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการบำรุงรักษาระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการบำรุงรักษาระบบงานบุคลากรกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองสำหรับศูนย์บริการข้อมูล กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนโครงการเช่าอุปกรณ์วอร์รูมสำหรับศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน ที่มีผลกระทยทางสุขภาพ (War Room) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.38 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย