คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การบริหารจัดการบริการ GOVERNMENT DATA EXCHANGE CENTER (GDX) และบริการ GOVERNMENT API กรมอนามัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การบริหารจัดการบริการ GDX-API

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
การบริหารจัดการบริการ GDX-API.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
GDX_UserManual_21062018.pdf
ขนาดไฟล์ 6.23 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
GovAPI_PersonAPI_AdminManual_22112018.pdf
ขนาดไฟล์ 3.57 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
LinkageAPI_SuperUserManual_22112018.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการข้อมูลทะเบียนราษฎร์กรมการปกครอง2019-12-06.pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบคำขอใช้บริการ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบคำขอใช้บริการ_GDX_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ_API_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารประกอบ

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การตรวจสอบตัวตน และข้อมูลประชาชนผ่านระบบ2 .pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ปชช3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เวียนแจ้งให้ PIN CODE.pdf
ขนาดไฟล์ 1.31 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย