คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | Healthy Workplace 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Healthy Workplace กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

คำสั่งคณะกรรมการและคณะทำงาน กองแผนงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.คำสั่งคณะกรรมการ คณะทำงาน HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศกองแผนงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
2.1ประกาศนโยบาย HWP ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.91 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2ประกาศวิสัยทัศน์ฯ กองแผนงาน ปี 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3ประกาศชมรมรักษ์สุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.4ประกาศชมรมแชร์การออม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แผนการดำเนินงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
3.1 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) HWP รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรกองแผนงานให้มีชีวิตชีวาและสมดุลชีวิต
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 แผนการดำเนินงาน HWP รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.5 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) HWP รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.6 แนวทางส่งสริมสุขภาพ ปี 65 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.88 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการตรวจประเมิน HWP โดยคณะกรรมการกรมฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.1ผลการประเมิน 5 ส + HWP รอบ5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การดำเนินงานตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การดำเนินงานตัวชี้วัดประจำปี 2565