คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | การเชื่อมโยงข้อมูล

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การบริหารจัดการบริการ GOVERNMENT DATA EXCHANGE CENTER (GDX) และบริการ GOVERNMENT API กรมอนามัย

ปีงบประมาณ 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การบริหารจัดการบริการ GDX-API.pdf
ขนาดไฟล์ 2.40 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ_GDX_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบคำขอใช้บริการ_API_กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายการข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายการข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบฟอร์มสำรวจความต้องการเชื่อมโยงข้อมูล ระหว่างกรมอนามัยกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบฟอร์มสำรวจความต้องการเชื่อมโยงข้อมูล