คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายในกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในปี พ.ศ.2560 (ปย.1 , ปย.2)

เอกสารประกอบการควบคุมภายในกองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในปี พ.ศ.2560 (ปย.1 , ปย.2)
ขนาดไฟล์ 3.25 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปอ.3)
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย