คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ระบบควบคุมภายในกองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
ขนาดไฟล์ 1.08 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5)
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปรายงานการประชุมควบคุมภายใน ปี 62 .docx docx.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กองแผนงาน ปี 2562

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง กองแผนงาน ปี 2562
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตาม ปค.5 ปี 62 รอบ 6 เดือนแรก

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตาม ปค.5 ปี 62 รอบ 6 เดือนแรก
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5) (31 มี.ค. 62) รอบ 6 เดือน

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค. 5) (31 มี.ค. 62) รอบ 6 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

ระบบควบคุมภายในปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบ ปย. 2_280961.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบติดตาม ปอ.3 รอบ 12 เดือน ปี 2561

เอกสารประกอบการควบคุมภายในกองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบติดตาม ปอ.3 รอบ 12 เดือน ปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการติดตาม รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือนแรก 1 ต.ค.60 -31 มี.ค 61) ปย.2

เอกสารประกอบการควบคุมภายในกองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Internal_Audit_Planning_120761.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)

เอกสารประกอบการควบคุมภายในกองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน การปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปย.2)
ขนาดไฟล์ 1.26 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปอ.3)
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปผลการดำเนินงานการประเมินระบบควบคุมภายใน 2560

เอกสารประกอบการควบคุมภายในกองแผนงาน
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานการประเมินระบบควบคุมภายใน 2560
ขนาดไฟล์ 15.49 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย