คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
V2_1_01.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภาพรวมแผนปฏิบัติการปี 2561

แผนปฏิบัติการกรมอนามัย (ส่วนภูมิภาค)
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ภาพรวมแผนปฏิบัติการปี 2561
ขนาดไฟล์ 0.84 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster อนามัยสิ่งแวดล้อม

แผนปฏิบัติการฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
V_1_6.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย