คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 18.16 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช.pdf
ขนาดไฟล์ 8.35 MB
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 7.84 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.pdf
ขนาดไฟล์ 9.31 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 44.86 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 2.98 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี.pdf
ขนาดไฟล์ 3.47 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 8.07 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก.pdf
ขนาดไฟล์ 4.89 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 6.59 MB
ดาวน์โหลด 434 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สรุปประเด็นสำคัญการตรวจเยี่ยมเสริมพลังหน่วยงานส่วนภูมิภาค และพื้นที่การศึกษา

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
V_20032018.pdf
ขนาดไฟล์ 1.39 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย