คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

Cluster วัยผู้สูงอายุ

แผนปฏิบัติการฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster วัยผู้สูงอายุ
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยทำงาน

แผนปฏิบัติการฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster วัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยรุ่น

แผนปฏิบัติการฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster วัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยเรียน

แผนปฏิบัติการฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster วัยเรียน
ขนาดไฟล์ 1.62 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

แผนปฏิบัติการฯ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 1.55 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยทำงาน

ข้อมูล Cluster 1-6
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster วัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยรุ่น

ข้อมูล Cluster 1-6
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster วัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster วัยเรียน

ข้อมูล Cluster 1-6
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster วัยเรียน
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Cluster กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ข้อมูล Cluster 1-6
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
Cluster กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ขนาดไฟล์ 1.52 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
กำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 213 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจเยี่ยมศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ไฟล์นำเสนอตรวจเยี่ยมหน่วยงานส่วนภูมิภาค
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจเยี่ยมศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ.pdf
ขนาดไฟล์ 22.74 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย